Pohled ze spodu. Hřebenová vaznice, krokve,sloupky, kleštiny,vaznice

Pohled ze spodu. Hřebenová vaznice, krokve,sloupky, kleštiny,vaznice